665-062-237

OFERTA

Sprzedaż kruszywa:

 • Piasek podsypkowy
 • Piasek żółty budowlany
 • Piasek ostry płukany
 • Pospółka
 • Grys
 • Kliniec
 • Tłuczeń
 • Żwir
Transportujemy:

 • Piasek
 • Kruszywa
 • Grysy
 • Wapno
 • Gruz budowlany
 • Ziemię
 • Węgiel
 • Pasze
kruszywa